stovok

STOVOK s.r.o.

Dodávky přírodní pramenité vody

Na křečku 365/5, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
IČO : 243 03 771
zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194 705

barelovavoda.cz 222 703 703
barelovavoda.cz voda@barelovavoda.cz

 Jednatel společnosti

 Petr Boček telefon: 222 703 703
  e-mail: bocek@barelovavoda.cz

 Ekonomické oddělení

 Helena Škardová - fakturace telefon: 222 703 703
  e-mail: fakturace@barelovavoda.cz

Stovok s.r.o.

IČO : 243 03 771

Dodávky přírodní pramenité vody

Prodej výdejníků stolní vody

Servis výdejníků stolní vody